Gemma Geurts, schrijver

Over Gemma


Scribble, scribble, scribble.

 

Gemma Geurts nam ontslag uit haar vaste baan als beleidsadviseur hoger onderwijs. Nu wijdt ze haar leven aan het schrijven van fictie.

Het lezen van fictie zet aan tot nadenken en prikkelt het voorstellingsvermogen. Daardoor kun je je beter inleven in een ander. Dat vergroot je emotionele intelligentie en je geluksgevoel (Blueyard maart 2019 De-impact-van-het boek).

 

 

Als pedagoog werkte Gemma Geurts op veel manieren samen met en voor jeugd.

  • Ze maakte met kleuters boeken over hun eigen belevenissen.
  • Ze adviseerde Schooltelevisie over maatschappelijke onderwerpen zoals roken en seksueel misbruik.
  • Ze zette samen met jongeren twee jongerencentra op.
  • Ze was lid van de Raad voor het Jeugdbeleid en pleitte al in de jaren 90 voor het vrijgeven van drugs.
  • In het hoger onderwijs doceerde ze educatieve mediaproducties aan studenten CMV.
  • Ze was nauw betrokken bij vernieuwingen in de Hogere Sociale Studies.
  • Ze schreef mee aan het profiel Jeugd voor de vernieuwde hbo-opleidingen Sociaal Werk en ze schreef mee aan het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-opleidingen Pedagogiek.
Mama met de baby in haar buik.
Schuiven naar boven