Over Gemma

 

Scribble scribble
 • Gemma Geurts groeide op in de jaren 50 – 60 van de vorige eeuw op het Brabantse platteland tussen de boeren. De dichtstbijzijnde bushalte was drie kilometer fietsen.
 • Ze is de middelste van een gegoed middenklasse gezin met elf kinderen.
 • Ze woont al jaren in de stad, maar af en toe moet ze een koe zien.
 • Haar overgrootmoeder van vaders kant was een Javaanse. Van de elf kinderen had zij het meest oosterse uiterlijk. Het leverde haar opmerkingen op als poepchinees, bruine beer en chocoladebol.
 • Haar moeder had een succesvol bedrijfje als naaister. Daar moest ze mee stoppen toen ze trouwde, dat stond in de wet. Getrouwde vrouwen dienden zich aan hun echtgenoot te wijden. Haar hele leven betreurde Gemma’s moeder het verlies van haar bedrijfje. Haar schaarse vrije tijd bracht ze lezend door gezeten onder de pruimenboom.
 • Gemma‚Äôs vader maakte zijn studie biologie niet af en werkte als leidinggevende in administratieve functies. Zijn vrije tijd wijdde hij aan jagen en aan natuuronderzoek. Al in de jaren 70 deed hij onderzoek naar bermvervuiling door uitlaatgassen.
 • Gemma’s broers studeerden als ze dat wilden/konden, de meisjes hadden die keuze niet, want meisjes trouwen en stoppen met werken.
 • Gemma wilde na de mulo doorleren, maar dat mocht niet. Ze mocht bij hoge uitzondering naar de kleuterleidstersopleiding, een onbetaalde beroepsopleiding van drie jaar. Naast haar werk als kleuterjuf op een Freinetschool volgde ze als dertiger een avondstudie MO Pedagogiek. Daarmee kon ze naar de universiteit waar ze Wijsgerige en historische pedagogiek studeerde.
 • Gemma werkte na het basisonderwijs in het hoger beroepsonderwijs als docent, onderzoeker, onderwijsontwikkelaar en beleidsadviseur.
 • Ze zat o.a. in adviescommissies van Schooltelevisie en in de Raad voor het Jeugdbeleid.
 • Gemma woont samen met een lieve man met wie ze twee zonen grootbracht. Zonder strijd verdeelden ze de verzorgende taken 50/50. Vriendinnen waren jaloers op haar.
 • Op een dag dijden haar verhalen dusdanig uit dat vrije tijd niet volstond om eraan verder schrijven. Ze nam ontslag en schrijft nu fulltime.

In op de Antwerpse boekenbeurs 2019 signeerde Gemma haar boek Sophie en de drakentranen in de stand van Uitgeverij Clavis. De digitale boekenbeurskrant besteedde aandacht aan haar debuut:

Link naar het interview met Gemma Geurts Antwerpse boekenbeurs nov 2019

xxxxx

Schuiven naar boven